Nárast používania mobilných aplikácií v poslednom období spôsobil prechod z “on-premises” infraštruktúry na služby “Software-as-a-Service” (SaaS), pričom sa viac a viac spoliehame na služby tretích strán. To spôsobilo, že poskytovanie aplikácií sa stalo zložitejším. Tímy zodpovedné za správu služieb majú sťaženú úlohu, pretože sú zodpovedné za veľkú časť infraštruktúry (často ani nie pod ich správou). Teda zabezpečenie ich nepretržitého chodu sa stáva výzvou. Ak sa niečo pokazí, nech je to kdekoľvek, očakáva sa od nich, že budú reagovať rýchlo, aby minimalizovali dopad na svojich zákazníkov. Častým problémom  je, že používatelia v mnohých prípadoch pociťujú zníženie kvality poskytovaných služieb, aj keď sa zdá, že všetko funguje perfektne.

ThousandEyes ponúka jedinečné riešenie, ktoré umožňuje poskytovateľom SaaS služieb, prostredníctvom meraní, identifikovať a riešiť rôzne problémy od prevádzky aplikácie, prenosovú cestu až po samotné otvorenie aplikácie koncovým užívateľom. Merania sa môžu uskutočniť prostredníctvom  “Cloud Agentov“, čo sú virtuálne zariadenia na meranie rozličných parametrov rozšírené po celom svete, alebo pomocou jednoducho inštalovateľných  “Enterprise Agentov “ v zákazníckom datacentre, alebo v prostredí u samotného zákazníka.

ThousandEyes poskytuje detailný prehľad o jednotlivých procesoch v rámci prevádzky aplikácie a spájaní súvislostí medzi nimi. Postupným preskúmaním jednotlivých vrstiev dokáže identifikovať, kde nastal problém. Napr. či je problém v sieťovej alebo aplikačnej vrstve. To umožňuje okamžite odhaliť, ktorá časť (napr. DNS, HTTP, sieť) je porušená, preskúmať ju detailnejšie a určiť konkrétny problém. ThousandEyes navyše dokáže jasne identifikovať škálu výpadkov, ktorú rozpozná vďaka údajom z testov všetkých zákazníkov, a môže tak urýchliť proces analýzy hlavných príčin.

V neposlednom rade, používanie interaktívneho zdieľania nameraných informácii poskytuje všetkým zainteresovaným prístup k aktuálnym údajom a možnosť pracovať s nimi, čo umožňuje SaaS poskytovateľom okamžitú spoluprácu s ISP, DNS a CDN prevádzkovateľmi a zákazníkmi zároveň, čoho výsledkom je rýchle riešenie problémov.

Na záver môžeme zhrnúť, že pomocou ThousandEyes môžu poskytovatelia online služieb riešiť problémy v hybridnom prostredí (kombinácia “on-premises“ a “SaaS“) v priebehu niekoľkých minút. “Cloud Agenti“ sú jednoduchý spôsob ako začať s ThusandEyes pretože, okrem testovacej konfigurácie, nevyžadujú žiadne špeciálne nasadenie, teda inštaláciu zo strany zákazníka. “Enterprise agentov“ možno nasadiť u zákazníka a nakonfigurovať vykonávanie pravidelných testov na aplikáciách. Veľkou výhodou je, že používanie ThousandEyes dokáže znížiť MTTR (Mean Time To Resolution) problémov v rámci infraštruktúry z hodín, či dokonca dní, len na niekoľko minút.

Pre viac informácií o ThousadnEyes navštívte www.thousandeyes.com alebo kontaktujte náš tím Cisco na [email protected].

Ďalšie užitočné zdroje:

Cisco ThousandEyes for Application Delivery (PDF)

Cisco ThousandEyes –  Joins Forces with Catalyst 9000 Switches (PDF)