Prípadová štúdia, ktorá dokazuje, že Cloudové riešenie spoločnosti Meraki je ľahko škálovateľné, nie zložité na správu a je ho možne nasadiť v akomkoľvek prostredí. Riešenie sa nasadzovalo v medzinárodnej škole (ISC) vo Velden am Wörther See, Rakúsko. Pri návrhu boli použité zariadenia rady MR (Wireless LAN), MS (Switching) a MX (Security and SD-WAN). Cele riešenie má jednotnú správu cez Meraki Dashboard.

Meraki si dalo za cieľ :

  • Vytvoriť školskú sieť, kde ak nastanú technické problémy sú ľahko identifikovateľne cez jednu platformu
  • Poskytnúť stabilné pripojenie pre viac ako 800 pripojených zariadení s ohľadom podpory BYOD – ktokoľvek si môže priniesť vlastné elektronické zariadenie
  • Úspora nákladov pre IT oddelenie, kvôli nasadeniu Meraki designu a funkcie „Network wide visibility“

Kľúčové štatistiky:

  • 450 jedinečných užívateľov a viac ako 800 koncových zariadení
  • 30 prístupových bodov (MR Access points)
  • 3 prepínače (MS Switche)
  • 2 MX SD-WAN zariadenia

Školu denne v priemere navštevuje cez 380 študentov, zahŕňajú bohaté rozloženie národností až 41 a hovorí sa v nej viacej ako 34 jazykmi. Škola sa nachádza v blízkosti jazera Wörthersee (Korutánsko) a pozostáva z 2-och budov v ktorých sa nachádza 21 tried, 2 telocvične, laboratórium, knižnica, centrum voľných aktivít a umelecká (hudobná) miestnosť. Škola sa zaviazala byť líder v oblasti digitálnych inovácií a dosiahnuť to má v spolupráci s Meraki a ich produktami a skvalitniť tak digitálne vzdelávanie.

Ako študenti, tak aj učitelia sa denno-denne spoliehajú pri výučbe na internetovú konektivitu. Škola sa s riešením, čo mala doposiaľ trápila s vypadávajúcou Wi-Fi, ťažkým a zdĺhavým odstraňovaním problémov a teda aj so sťažnosťami študentov na zlú kvalitu pripojenia. Bolo teda navrhnúť riešenie, ktoré adresuje problémy s pripojením a odľahčí IT oddelenie a umožní flexibilitu vrátane BYOD politík, kedy je treba zvýšená bezpečnosť v podobe ďalšej vrstvy managementu, prístupu a viditeľnosti zariadení v sieti. Jedna z požiadaviek bola, aby sa na sieťové zariadenia ľahko inštalovali softwarové updaty – čo kvôli Meraki dashboardu nie je žiaden problém a pri návrhu sa taktiež zohľadnila aj bezpečnosť.

Keďže riešenie Meraki je od začiatku stavané na cloudovej správe, tak sa zjednodušil prehľad o sieti, znížil sa čas potrebný na riešenie problémov v sieti a zlepšila sa aj bežná správa v sieti od konfigurácie až po upgrady softwaru na zariadeniach. Veľkým benefitom je aj že každá vrstva zariadení napr. prepínače alebo prístupové body majú sólo stránku, kde je možne vidieť centralizovane štatistiky.

Ako už bolo spomenuté vyššie, sieť teda pozostáva z 30 prístupových bodov MR, 3 prepínačov MS a  routerov/firewallov MX. MX zariadenia nielenže poskytujú pripojenie (konektivitu), ale slúžia aj ako firewallov pre filtrovanie bezpečnostných hrozieb IPS filtering a blokovanie deťom neprístupných webových stránok. Umožňujú škole kontrolovať ako je smerovaná prevádzka, nastaviť prioritizáciu sieťovej prevádzky cez jednotlivé uplinky a robiť to všetko automaticky, na základe rozhodnutia zariadenia, podľa kvality danej linky = pripojenia.

Záver:

Po úspešnom nasadení riešenia Meraki, riaditeľ James Brightman vyhlásil že „Technológia je nástroj, ktorý má pomôcť študentom pri vzdelávaní a keď s ňou nie sú problémy, tak aj samotný personál školy sa môže sústrediť na ich skutočnú prácu a to poskytnúť deťom vzdelávanie 21. storočia“

Dneska si funkčnosť školskej siete pochvaľujú ako študenti, tak aj učitelia, sieť bez problémov zvláda aj komunikačné nástroje ako Webex, rôzne školské aplikácie a pod. Taktiež sa zjednodušil život aj IT administrátorom, kvôli konceptu Meraki, ktorý je čisto Cloudový a môže byť spravovaný na diaľku odkiaľkoľvek cez Meraki Dashboard. Znížili sa náklady na prevádzku a taktiež sa znížil aj počet servisných ticketov a teda personál školy sa môže venovať ich misii a to byť líder v oblasti digitálnych inovácií pre školstvo.

Ich celý príbeh si môžete prečítať tu: https://meraki.cisco.com/wp-content/uploads/sites/18/2023/02/ISC-Velden-Case-Study-230201-english.pdf