INTRO:

Pred koncom roka 2022, bola ohlásená zaujímavá novinka a to možnosť pripojiť on-premise Catalyst prepínače do Meraki dahsboardu. Cisco zatiaľ v rámci skúšobného programu nebude vynucovať zakúpenie licencií a to do Júna 2023, takže vyskúšať si to môže naozaj každý, kto má k dispozícii prepínač z rady Catalyst.

BODY:

V súčasnosti sme vo fáze Monitoringu a teda je možné pozrieť si v Meraki dashboarde pre Catalyst prepínače štatistiky, robiť základný troubleshooting a taktiež ak máte zakúpenú licenciu DNA Advantage, môžete pozerať štatistiky na prepínači pomocou NBAR2 enginu, kedy Vám ich zobrazí v prehľadných koláčových grafoch so štatistikami pre jednotlivých užívateľov. Keďže sa bavíme zatiaľ len o monitoringu, konfigurácia sa vykonáva výlučne z CLI a teda pre konfiguráciu platia rovnaké IOS-XE príkazy, na ktoré ste zvyknutí pri bežnom on-premise nasadení. Monitoring mód je zatiaľ len určité preklenutie migrácie a do budúcnosti by mala prísť aj možnosť konfigurácie z Meraki dashboardu. V súčasnosti je možné pod monitoring dať prepínače, ktoré nie sú spravované DNA centrom a zákazník chce bežať tzv. hybridnú infraštruktúru a mať monitoring dostupný na jednom mieste. Riešenie sa nazýva „single pane of glass“.

V súčasnosti do Monitoring módu sú podporované tieto modely:

  • Catalyst 9200 (vrátane modelov 9200L)
  • Catalyst 9300 (vrátane modelov 9300L a 9300X)
  • Catalyst 9500

Okrem iného je nutné mať Meraki dashboard účet, ktorý sa dá ale získať zadarmo. Návod na vytvorenie je tu: Meraki Dashboard Account a mať verziu operačného systému IOS-XE aspoň 17.3.

Po splnení základných predpokladov, môže začať samotný „onboarding“ prepínača, teda jeho pripojenie do Vašej Meraki organizácie. „Onboarding“ je dostupný cez aplikáciu – jednoduchá aplikácia, kde sa vypĺňajú základne konfiguračné parametre. Aplikácia nám na konci zostaví konfiguračný súbor, ktorý je nahratý do prepínača, pre ktorý robíme konverziu a ten sa následne pripojí do Meraki dahsboardu pod Vašu organizáciu. „Onboarding“ aplikácia je zadarmo na stiahnutie pre všetkých, ktorý majú Meraki účet a je dostupná v sekcii Network-wide>Add Devices.

Samotný onboarding má taktiež niekoľko podmienok, na ktoré nás vyzve aplikácia. Detailný postup s vysvetlením jednotlivých krokov je dostupný v Meraki dokumentácii na tomto odkaze: pre-onboarding steps. Po nabootovaní prepínača a jeho pripojení do Meraki dahsboardu bude mať tag “Monitor Only”,  na jednoznačné rozlíšenie jeho funkcionalít a zobrazí sa nainštalovaná verzia IOS-XE. Okrem iného bude mať prepínač aj 2 sériové čísla jedno Catalyst a jedno Meraki. Inak sa bude správať obdobne ako súčasné Meraki MS prepínače.