Networking
Základy práce v sieti a všetko, čo potrebujete vedieť.

Siete:

Sieť spája počítače, mobilné telefóny, periférie a dokonca aj zariadenia IoT.Základné prvky siete sú prepínače, smerovače a bezdrôtové prístupové body. Prostredníctvom nich môžu zariadenia pripojené k vašej sieti komunikovať navzájom s inými sieťami, ako je napríklad Internet. Vykonávajú v sieti odlišné funkcie.

Prepínače:

Sú základom väčšiny obchodných sietí. Prepínač slúži ako radič a pripája počítače, tlačiarne a servery k sieti v budove. Umožňujú zariadeniam v sieti komunikovať navzájom, ako aj s inými sieťami, čím sa vytvára sieť zdieľaných zdrojov. Vďaka zdieľaniu informácií a alokácii zdrojov prepínačešetria peniaze a zvyšujú produktivitu.Zákazník si môže vybrať z dvoch základných typov prepínačov: lokálne a spravované v cloude.Spravovaný lokálny prepínač umožňuje konfiguráciu a monitorovanie sieteLAN, takže máte lepšiu kontrolu vašej sieťovej prevádzky.Cloudové prepínače môžu zjednodušiť správu siete. Získate jednoduché používateľské rozhranie, správu viacerých serverov a automatické aktualizácie dodávané priamo do prepínača.

Smerovače:

Tieto zariadenia spájajú viac sietí dohromady. Taktiež pripájajú počítače v týchto sieťach k internetu. Smerovače umožňujú všetkým počítačom v sieti zdieľať jedno internetové pripojenie, čo šetrí peniaze. Analyzujú dáta odosielané cez sieť, vyberú najlepšiu cestu na prenos dát a odošlú ich. Smerovače spájajú vaše podnikanie so svetom, chránia informácie pred bezpečnostnými hrozbami a môžu dokonca rozhodnúť, ktoré počítače dostanú pred ostatnými prednosť.Okrem týchto základných sieťových funkcií majú smerovače ďalšie funkcie,ktoré uľahčujú alebo zabezpečujú prácu v sieti. V závislosti od vašich bezpečnostných potrieb si môžete napríklad zvoliť smerovač s bránou firewall, virtuálnou privátnou sieťou (VPN) alebo komunikačným systémoms internetovým protokolom (IP).

Prístupové body:

Prístupový bod umožňuje zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti bez káblov. Bezdrôtová sieť uľahčuje prenos nových zariadení online a poskytuje flexibilnú podporu mobilným pracovníkom. Funguje ako zosilňovač siete. Zatiaľ čo smerovač poskytuje šírku pásma, prístupový bod rozširuje túto šírku pásma tak, aby sieť mohla podporovať veľa zariadení a tieto zariadenia mohli pristupovať ksieti. Prístupový bod môže tiež poskytnúť užitočné údaje o zariadeniach v sieti, poskytnúť proaktívne zabezpečenie a slúžiť na mnohé ďalšie praktické účely. Okrem toho podporujú rôzne štandardy IEEE. Tieto normy fungujú na rôznych frekvenciách, poskytujú rôznu šírku pásma a podporujú rôzny počet kanálov

Bezdrôtové siete:

Ak chcete vytvoriť svoju bezdrôtovú sieť, môžete si vybrať medzi tromi typmi nasadenia: 1. Centralizované nasadenieTento najbežnejší typ bezdrôtového sieťového systému sa tradične používa vadministratívnych budovách, kde sú siete v tesnej blízkosti. Totonasadenie konsoliduje bezdrôtovú sieť, čo uľahčuje inovácie a uľahčuje pokročilé bezdrôtové funkcie. Ovládače sú lokálne založené a sú inštalované na centralizovanom mieste.2. Konvergované nasadenieJe určené pre menšie administratívne budovy, alebo pobočky. Ponúka konvergované nasadenie, konzistenciu bezdrôtového a káblového pripojenia. Toto nasadenie konverguje káblové a bezdrôtové pripojenie na jednom sieťovom zariadení - prístupovom prepínači - a vykonáva dvojitú úlohu prepínača aj bezdrôtového radiča.3. Cloudové nasadenieJedná sa o systém používajúci cloud na správu sieťových zariadení nasadených lokálne na rôznych miestach. Riešenie vyžaduje cloudové zariadenia spoločnosti Cisco Meraki, ktoré poskytujú úplnú viditeľnosť sieteprostredníctvom svojich dashboardov.