Lokálne nasadenie alebo verejný cloud? Sprístupnenie výhod virtuálnej desktopovej infraštruktúry

Globálna pandémia spôsobila možno najväčšiu IT výzvu v histórii. Prakticky zo dňa na deň vyzvali spoločnosti správcov IT, aby našli spôsob, ako sa takmer každý pracovník v kancelárii môže bezpečne a spoľahlivo pripojiť z domu.

Jedným z rýchlych riešení pre mnohé spoločnosti bolo umiestnenie virtuálnej desktopovej infraštruktúry (VDI) do verejného cloudu. Využitie cloudu bol dobrý nápad z mnohých dôvodov:

 • Okamžitá dostupnosť
 • Konzistentný softvér VDI „broker“, ktorý mala vaša firma štandardne (Citrix alebo VMware)
 • Prístup prispôsobený zariadeniam pre takmer všetky zariadenia, ktoré zamestnanci používali, vrátane notebookov, telefónov a iných mobilných zariadení
 • Prijateľné protokoly zabezpečenia údajov
 • Konzistentné používateľské rozhranie
 • Jednoduché predpovedanie nákladov

To, čo sa začalo ako krátkodobá potreba, sa však zmenilo na dlhodobú alebo dokonca trvalú situáciu. Celosvetový nápor na cloud, ktorý využívajú milióny zamestnancov, spôsobil trvalý posun v spôsobe práce. Mnohé spoločnosti ponúkajú flexibilné možnosti hybridnej kancelárie a práce na diaľku a mnohí zamestnanci sa rozhodli pre 100 % prácu na diaľku.

Podľa nedávneho článku CNBC viac ako 68 % zamestnancov na plný úväzok podporuje, aby sa v budúcnosti pracovalo z domu aspoň na čiastočný úväzok, a mnohé spoločnosti nemajú proti tomuto hybridnému pracovnému scenáru výhrady. Dokonca aj v dňoch, kedy dochádzajú do kancelárie, sa mnohí zamestnanci v porovnaní s obdobím pred pandémiou prihlásia vopred a potom do nej prídu neskôr počas dňa.

Po pandémii ľudia dochádzajú do práce aj neskôr počas dňa, pričom nedávny článok v denníku The Washington Post ukázal, že percento ľudí smerujúcich do kancelárie po deviatej hodine ráno od roku 2019 neustále stúpa.

Znižuje návrat do kancelárii potrebu VDI?

Keďže IT oddelenia v súčasnosti podporujú zamestnancov pracujúcich z domu a v kancelárii, potreba VDI zostáva konštantná a mesačné náklady na hosťovanie všetkých týchto desktopov v cloude sa stávajú trvalým nákladom. Tieto náklady sú často výrazne vyššie, než sa pôvodne predpokladalo v roku 2020, keď mnohí pracovali na diaľku. Čiastočne za to môže všeobecný nárast cien, ale častejšie jednoduchosť, s akou zákazník bez námahy pristupuje k dodatočným cloudovým zdrojom bez toho, aby si plne uvedomil dodatočné náklady, ktoré tento prístup prináša.

Možnosti za hranicami cloudu

Spoločnosť Intersect360 Research nedávno uverejnila analýzu, v ktorej porovnáva nasadenie 2500 desktopov VDI vo verejnom cloude s lokálnym nasadením Cisco na počítačoch. Hypotetický zákazník v štúdii ušetril pri nasadení riešenia Cisco za tri roky 2 milióny dolárov.

Obrázok 1. Podľa spoločnosti Intersect360 Research lokálne riešenie VDI od spoločnosti Cisco ušetrilo v prípade 2500 desktopov za tri roky 2 milióny dolárov v porovnaní s nasadením vo verejnom cloude.

Úspory sú významné

Ak by ste mali rozdeliť náklady na jedného používateľa, výhoda predstavuje približne 800 USD na používateľa, teda približne cenu notebooku (pozri tabuľku nižšie). Ďalšie úspory nákladov možno dosiahnuť, ak zvážite lokálny model:

 • Pridáva ďalších 10 % nákladov na pokrytie všetkých položiek, ktoré neboli zohľadnené v štúdii
 • Zahŕňa náklady na trojročnú podporu na mieste
 • Zahŕňa náklady na dvoch pracovníkov na správu systémovej infraštruktúry
 • Dizajn systému dokáže obslúžiť ďalších 1000 desktopov (licencie VMware Horizon sú za príplatok)

Ako prebiehala štúdia

Hoci náklady na akúkoľvek infraštruktúru VDI – lokálnu alebo vo verejnom cloude – ovplyvňuje mnoho rozhodujúcich faktorov, najdôležitejšími faktormi sú počet virtuálnych desktopov a súvisiace používateľské profily. Spoločnosť Intersect360 Research vo svojej štúdii použila fiktívneho zákazníka, ktorého používateľský profil presne reprezentuje zákazníka z oblasti výroby. Rozdelenie bolo takéto:

 • 25 % úradníci: Práca v call centre, zhromažďovanie a oprava údajov, analýza údajov a podávanie výkazov.
 • 25 % administratíva: Marketing, účtovníctvo, obchodná analýza, ľudské zdroje a služby zákazníkom.
 • 35 % znalostní pracovníci: Zvyčajne riadia ľudí, ale môže ísť aj o programových manažérov. Majú veľa kontaktov so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi. Potrebujú podporu multitaskingu a vysokokvalitných videokonferencií.
 • 15 % špecialisti: Vývoj nových produktov, testovanie, tvorba multimediálneho obsahu a analýza obrovského množstva údajov; potrebujú značné technické možnosti vyžadujúce grafickú podporu a väčšie množstvo pamäte. Môže sa vyžadovať použitie GPU. Bežne sa označujú pojmom „power user“.
 • 2,5 % ultrašpecialisti: Podskupina špecialistov, ktorí sa zameriavajú na umelú inteligenciu, strojové učenie, CAD/CAM, tvorbu/renderovanie videa, dolovanie údajov a hosťovanie vedeckých aplikácií. Vyžaduje sa GPU.

Tieto profily používateľov do veľkej miery určujú množstvo systémových prostriedkov potrebných na splnenie očakávaní používateľov, či už sa ich desktop nachádza vo verejnom cloude (platenom na mesačnej báze) alebo v rámci dátového centra spoločnosti.

VDI nemusí byť zložité

Spoločnosť Cisco Compute je lídrom v oblasti infraštruktúry VDI už od svojho vstupu na trh serverov v roku 2009. Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi úložísk, ako je napríklad NetApp, aby sme vytvorili riešenia pre špecifické podnikové aplikácie navrhnuté, otestované a zdokumentované v rámci návrhov Cisco Validated Designs (CVD). Tieto riešenia sú testované v laboratóriách spoločnosti Cisco inžiniermi spoločnosti Cisco, ktorí definujú osvedčené postupy pre všetky prvky systému s cieľom preukázať vyvážený výkon. Váš čas potrebný na implementáciu sa skráti, ušetria sa náklady, a tieto osvedčené postupy pomôžu zabezpečiť optimálnu inštaláciu. Podpora spoločnosti Cisco bude poskytovať pomoc na diaľku a dokonca aj na mieste, aby sa zabezpečilo dosiahnutie zdokumentovaných úrovní výkonu.

Dnešné návrhy obsahujú modulárny systém Cisco UCS série X, ktorý môže obsahovať až osem výpočtových uzlov UCS X210c M7 s procesorom Intel® Xeon® Scalable 4. generácie a najrýchlejšou dostupnou systémovou pamäťou. Modulárny systém Cisco UCS X-Series získal viacero ocenení za svoj udržateľný dizajn a funkcie optimalizácie spotreby, naposledy od SEALCRN. Pole NetApp A-Series All Flash poskytuje ukladanie dát a softvér NetApp ONTAP AI umožňuje správu dát, ako sú snapshoty a zálohovanie dát. Na správu celého systému sa používa Cisco Intersight, ktorý poskytuje vynikajúcu správu životného cyklu. Služba Intersight Infrastructure Service pomáha predchádzať problémom tým, že poskytuje proaktívnu podporu, zvyšuje efektivitu, znižuje náklady a urýchľuje čas riešenia problémov. Telemetrické údaje sa automaticky syntetizujú a odporúčania sa prezentujú v zrozumiteľnom a použiteľnom formáte. Systém dokáže identifikovať a odvrátiť problémy IT skôr, ako ovplyvnia vaše dátové centrum.

Služby Cisco CX môžu vášmu tímu pomôcť s úvodným posúdením VDI a porovnaním nákladov. Pomôžu vám vytvoriť návrh systému, ktorý bude spĺňať vaše súčasné a budúce požiadavky, implementovať návrh a poskytovať kompletnú podporu a správu životného cyklu.

Na splnenie požiadaviek „power users“ pridala spoločnosť Intersect360 Research náklady na VMware Horizon 8 ako VDI „brokera“, ako aj GPU Nvidia a súvisiaci softvér. Výsledkom bol kompletný návrh hostiteľského nasadenia VDI pre túto výrobnú spoločnosť.

Zvážte lokálne riešenia VDI už dnes

Je väčšina vašich VDI stále hosťovaná vo verejnom cloude? Prečítajte si diskusiu na tému: „Je správny čas na presun nasadenia VDI z cloudu do dátového centra?“ – kde si môžete prevziať správu spoločnosti Intersect360 Research a rozposlať ju vo svojej organizácii. Potom vykonajte vlastnú analýzu nákladov, v ktorej porovnáte trojročné náklady na hosting v cloude s návrhom v lokálnom prostredí. Spoločnosť Cisco môže pomôcť s nákladovo efektívnymi návrhmi a zabezpečiť identifikáciu relevantných nákladov. Hoci sa vaše čísla budú trochu líšiť od analýzy spoločnosti Intersect360 Research, môžete odhaliť úspory nákladov aj v prípade, že na správu systému budú potrební ďalší zamestnanci.

Stiahnite si analýzu spoločnosti Intersect360 Research