Svet sa mení extrémne rýchlo. Firmy a ich IT prostredie musia byť pripravené toto tempo nielen udržať, ale tiež poskytnúť dobré zázemie pre rast. Oblasť networkingu nie je výnimkou.

Jedna sieť. Jedna platforma. Drôtová aj bezdrôtová sieť. Absolútna flexibilita, jednoduchá správa, vyššia IT bezpečnosť. Podpora IoT zariadení, ktorých bude v roku 2021 až 3-násobne viac, ako je populácia našej Zeme. Podpora mobility a multicloud prostredí.

To je Cisco Catalyst 9000

Nová generácia CISCO prepínačov a WIFI produktov C9000. Prináša viaceré vylepšené aj nové funkcionality.

Hlavné technické výhody Catalyst 9000:

  • vyššia priepustnosť stohovacej zbernice,
  • integrované bezpečnostné funkcie hardvérovo podporovaného šifrovania
  • možnosť redundantných zdrojov a ventilátorov aj u nižších radov,
  • podpora PoE+, Perpetual PoE a Fast PoE na všetkých portoch,
  • sieťový modulárny operačný systém IOS XE,
  • otvorená softvérovo definovaná architektúra s možnosťou automatizovanej správy (SD-Access)

Zvýhodnené financovanie nových radov  Catalyst 9000

Nakoľko rozvoj IT vo všetkých oblastiach vyžaduje používanie nových technologických funkcionalít, spoločnosť CISCO prijala rozhodnutie finančne viac zvýhodňovať novú radu C9000, aby táto technológia bola pre zákazníkov dostupnejšia.

Pôvodné modelové rady ostávajú naďalej v ponuke avšak sa neplánuje zásadný rozvoj nových funkcionalít a očakáva sa aj postupné ohlásenie EoS (end-of-sale).

Nové modelové rady C9000 postupne nahradzujú nasledujúce rady Cisco produktov:

Z dôvodu podpory predaja nových modelových radov prepínačov C9000 sa preto na pôvodné rady prepínačov neaplikujú zvýhodnené projektové ceny.

Viac info